Madžarski jezik

3. stran

Kratka zgodovina madžarskega jezika

Madžarski jezik spada v ugorfinsko jezikovno družino in se od sosednjih jezikov loči tako po tipologiji (je aglutinacijski jezik), kot tudi po izvoru.
Na družinskem drevesu si oglej jezike, sorodne madžarskemu jeziku.


Risbo je narisala Tajda Perša.


Madžarski jezik po obdobjih

Jezikoslovje deli zgodovino jezika na več obdobij. Meje med posameznimi zgodovinskimi obdobji so večinoma zgodovinski ali kulturnozgodovinski dogodki, ki so prinesli velike spremembe v družbeno in jezikovno življenje. Zgodovino madžarskega jezika delimo na pet obdobij (Kiss−Pusztai szerk. 2003: 16). S klikom na posamezno obdobje boš o posameznem obdobju izvedel več.

Najpomembnejši ohranjeni jezikovni zapisi v madžarščini

Ohranjeni jezikovni zapisi nam dajejo informacije o razvoju jezika. Obstaja več tipov jezikovnih zapisov: glose, slovarji, rokopisni in tiskani zapisi (http://www.enc.hu/).
S klikom na posamezno sliko boš izvedel več o jezikovnih zapisih v madžarščini.

Tematski sklop je napisala: Bea Feher
Tematski sklop je uredila: dr. Annamária Gróf
Tematski sklop je recenzirala: dr. Orsolya Nádor
Tematski sklop je v slovenščino prevedla: Žužana Kerčmar Furjan
Slovenski prevod je lektorirala: dr. Melita Zemljak Jontes