Madžari v Sloveniji

Madžari v Sloveniji


Na narodnostnem mešanem področju Republike Slovenije, kjer je poleg slovenskega jezika tudi madžarski oziroma italijanski jezik uraden jezik, živi madžarska oziroma italijanska avtohtona manjšina. V severovzhodnem delu Slovenije, v Prekmurju je torej tudi madžarski jezik regionalni uradni jezik. Po popisu prebivalstva leta 2002 je v Sloveniji živelo 6243 Madžarov in 7713 oseb z madžarskim maternim jezikom (Podpis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Slovenia 2002. Statične informacije, 92.)
V šolah italijanske narodne skupnosti poteka pouk v italijanskem jeziku, na področju, kjer živi madžarska narodna skupnost se otroki učijo v dvojezičnih šolah. V dvojezičnih šolah poteka pouk v obeh jezikih – v slovenščini in madžarščini – oba jezika obeh skupnosti sta učna jezika in učna predmeta obenem. Ta oblika izobraževanja je v Prekmurju za vse obvezna (na dvojezičnem področju obstajajo samo dvojezične šole), manjšinski in večinski otroci se učijo v heterogenih razredih.

Politična organiziranost madžarske skupnosti v Prekmurju se uresničuje v samoupravnih skupnostih, na čelu z Pomursko Madžarsko Samoupravno Narodno Skupnostjo, oziroma z njenim Svetom. V slovenskem državnem zboru imata obe avtohtoni skupnosti svojega poslanca.

V Prekmurju poteka pestro kulturno življenje. Deluje več amaterskih umentniških skupin (folkloristi, glasbene skupine, pevski zbori, gledališke skupine), katerim pomaga oziroma jih vodi Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava.

Pri obveščanju madžarske skupnosti v Prekmurju ima pomembno vlogo Studio madžarskih programov (Pomurksi madžarski radio, Televizijski studio v Lendavi) in tednik Népújság.
http://www.arhiv.uvn.gov.si/si/manjsine/madzarska_narodna_skupnost/index.html).

Na naslednjih 9 straneh boš spoznal madžarsko narodno skupnost in prekmursko pokrajino.

  1. Preteklost Prekmurja
  2. Dvojezično Prekmurje
  3. Znamenitosti v Prekmurju
  4. Prekmurska pokrajina
  5. Znani Prekmurci I.
  6. Znani Prekmurci II.
  7. Ohranjanje tradicije
  8. Dejavnosti za prosti čas
  9. Prekmurske prireditve

Tematski sklop je napisala: Bea Feher
Tematski sklop je uredila: dr. Annamária Gróf
Tematski sklop je recenzirala: dr. Orsolya Nádor
Tematski sklop je lektorirala: dr. Melita Zemljak Jontes
Fotografije so posneli: Bea Feher, Lucija Kardoš, Csilla Kepe, Iren Paller,
Leonida Šanca, Tünde Kovač, József Végi, dr. Annamária Gróf