Madžari v Sloveniji

2. stran

Dvojezično Prekmurje

Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je avtohtono prebivalstvo, njegove pravice so zapisane v Ustavi Republike Slovenije. Po zakonu se madžarski jezik uporablja ustno in pisno na vseh jezikovnih področjih, madžarska manjšina ima pravico do ohranjanja madžarske tradicije in kulture, ter učenja madžarščine v dvojezičnih šolah.
Podatke o številu pripadnikov madžarske narodne skupnosti v Sloveniji najdemo v strokovni literaturi od leta 1495.
S klikom na sliko boš izvedel spremembe glede števila Madžarov v Prekmurju.


Pokrajina ob Muri (Pomurje)

www.rtvslo.si/slike/photo/65709

Spreminjanje števila prebivalcev obeh avtohtonih narodnosti med leti 1948–2002 po podatkih popisa prebivalstva (Statični letopis)

V Prekmurju v Sloveniji obstaja dvojezični izobraževalni sistem že od leta 1959. Posameznik ima tako možnost za usvajanje tako madžarskega kot tudi slovenskega jezika, saj sta oba jezika učna predmeta in tudi učna jezika obenem, dvojezično izobraževanje je tako za večino, kot tudi manjšino obvezno. Madžarsko prebivalstvo v Prekmurju je skoraj v celoti dvojezično, govori slovensko in madžarsko. Slovenskemu prebivalstvu v Prekmurju pa daje dvojezično izobraževanje možnost, da se naučijo madžarsko in tako postanejo dvojezični. Iz ustave izhajajoče pravice omogočajo rabo madžarskega jezika na vseh področjih, podatki empiričnih raziskav pa kažejo, da se področja rabe madžarskega jezika zunaj družine vedno bolj zožujejo.


Knjižnica Lendava ponuja svojim bralcem madžarske in slovenske knjige.


Table in kažipoti so dvojezični.


Društov mladih Lendava aktivno sodeluje pri organizaciji prireditev za mlade.


Tudi podjetnikom je v interesu, da znajo tako madžarsko kot tudi slovensko. Več čezmejnih sodelovanj vzpodbuja sodelovanje sosedjih pokrajin.


Prekmurski učnenci se lahko vpišejo na Dvojezično srednjo šolo Lendava. Največ jih prihaja iz prekmurskih dvojezičnih osnovnih šol.


Del RTV Slovenija je Studio madžarskih programov v Lendavi. Pomurski madžarski radio oddaja dnevno 16 ur oddaje v madžarskem jeziku, uredništvo Hidak – Mostovi pa pripravlja madžarske televizijske prispevke.


Tednik Népújság izhaja že od leta 1958 neprekinjeno, v 1500 izvodih. Bralce obvešča v madžarskem jeziku o dogodkih v Prekmurju in po svetu.