Geografija Karpatskega bazena

6. stran

Industrija in poljedelstvo Madžarske

Rodovitna tla
Eno najpomembnejših naravnih bogastev Madžarske je rodovitna zemlja, na kateri se gojijo različni kmetijski pridelki. V nižinskih pokrajinah najdemo kmetijske površine, v gorskem in hribovitem svetu pa gozdove. Kmetijska pridelava poteka na nižinskem predelu. Na Mali madžarski nižini se pridelujejo krompir, sladkorna pesa, ječmen, rž, oves in pšenica. Ljudje se ukvarjajo z živinorejo in s perutnino. Na Veliki madžarski nižini se pridelujejo pšenica, koruza, sončnice, več vrst sadja in zelenjave. Ukvarjajo se s prašičerejo in z vzrejo perutnine.


Pšenica
http://www.mezohir.hu


Sončnice
http://sunflower.blogolj.net

Tradicionalne in znane madžarske vinorodne regije se nahajajo na južnih straneh vzpetin (npr. Tokaj, Bükk- in Mátraalja, Sopron, Somló, Badacsony, Villányi-hegység) in v Kiskunságu (http://www.sulinet.hu). Oglej si vinorodne regije na Madžarskem.


Vinorodne regije na Madžarskem
http://www.geocaching.hu

Oglej si dele oddaje Minuta Madžarske (Egy perc Magyarország).
Vinorodna regija Aszár-Neszmélyi: https://www.youtube.com/watch?v=XS_XSTrrDyE.
Vinorodna regija Balaton-felvidék: https://www.youtube.com/watch?v=YwYeuXHoEPI.
Vinorodna regija Bükkalja: https://www.youtube.com/watch?v=cHMTjujDuLI.

Klikni na sliko.


Vino Tokaji

http://szeretemajobort.blogspot.com

Rudninsko bogastvo
Granit najdemo v gorovjih Velencei-hegység, Mórágyi-rög in Soproni-hegység. Rdeči peščenec se nahaja v okolici Blatnega jezera in v gorovju Mecsek (tu kopljejo tudi uranova rudo). Apnenec se nahaja v gorovjih Mecsek, Villányi-hegység, Bakony, Gerecs, Bükk in na kraškem področju Aggteleki-karszt. V Bakonyju kopljejo manganovo rudi, boksit v Bakonyju in na kraškem področju Vértes, v predelu Rudabánya pa železo.

V Mecseku kopljejo črni premog, na območjih Dorogi-medence, Gerecse, Vértes in Nógrádi-medence pa rjavi premog. Zlato in srebro se nahajata v Börzsönyju in v gorovju Zempléni-hegység. V Matri kopljejo poleg zlata in srebra še baker, cink in svinec. Bazalt kopljejo v Bakonyu, na Mali madžarski nižini in v Nógrádski kotlini (Nógrádi-medence (Salgó, Somoskő)).

V hribovju Zalai-dombság in na Veliki madžarski nižini se nahajata nafta in zemeljski plin. V nižinskih predelih Mátre in Bükk se nahaja lignit.

Naravna bogastva pokrivajo 40 % energijske porabe celotne Madžarske, zato se nafta, zemeljski plin in elektrika uvažajo iz Italije in drugih držav Evropske unije. Premog, nafta in zemeljski plin so potrebni za pridobivanje energije in za industrijo. Andezit, riolit, bazalt in apnenec so pomembne sestavine v gradbeništvu.

S klikom na zemljevid boš spoznal/-a značilnosti gospodarstva posameznih pokrajinskih enot Madžarske.


http://tudasbazis.sulinet.hu

Strokovna literatura: www.sulinet.hu
Rácz Ildikó, Szilassi Péter, Szlukovényi Bea 2009. Magyarország képes atlasza. Gulliver Könyvkiadó: Budapest.