Geografija Karpatskega bazena

7. stran

Javna uprava

Temeljni zakon na Madžarskem določa osnovna gospodarska in politična načela, pa tudi določa zakonodajno (parlament), izvršilno (vlada) in sodno (pravosodno) oblast, sestavo in delovanje državnih organov ter osnovne pravice in dolžnosti državljanov.

Prvi madžarski kralj, Štefan I., je ustanovil upravne enote, županije. Danes je na Madžarskem 19 županij, 23 mest ima županijske pravice. Z izjemo Budimpešte je 23 mest prestolnic županij, prav tako še mesta Dunaújváros, Érd, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa és Sopron.

S klikom na slike boš izvedel več o največjih mestih na Madžarskem.

Strokovna literatura: Rácz Ildikó, Szilassi Péter, Szlukovényi Bea 2009. Magyarország képes atlasza. Gulliver Könyvkiadó: Budapest.

S klikom na spletno povezavo lahko preveriš, če znaš, kje se nahajajo največja madžarska mesta.
http://www.remenyikzs.sulinet.hu/segedlet/topog/makozig.html

Življenje madžarskih mest in občin vodi lokalna samoupravna skupnost, torej svetniki in župan.
Samoupravni sistem na Madžarskem je bil do leta 1984 tristopenjski. Poleg županij in občin so obstajali še okraji. Trenutna samoupravna ureditev Madžarske je dvostopenjska (https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132).
S klikom na podnaslove se ti pojavi besedilo.

Začetki samoupravne ureditve segajo v srednji vek. Vladar je mestom dodelil določene pravice, npr. pravica do mestne tržnice. Tako so mesta postala bolj avtonomna, niso bila več pod vplivom posestnikov in so lahko izoblikovala svoj, samostojen in neodvisen sistem organiziranosti. Kasneje so na ta način organizirali tudi županije.

Mesta razvrščamo glede na velikost, kakor tudi na njihove funkcije. V rudarskih mestih v Karpatih, na Slovaškem in na Erdeljskem so že v srednjem veku kopali različne kovine (zlato, srebro, baker in cink), npr. Selmecbánya, Besztercebánya. Znani rudniki soli se nahajajo na Erdeljskem (npr. Parajd, Szováta). Železo so kopali v mestu Rudabánya. Novejši rudniki so v Mátri (baker),v Bakonyu (boksit v Ajki) in na Vértesu (boksit). Rudniki črnega premoga so v Mecseku (Pécs, Komló). Večino rudnikov rjavega premoga so zaprli (Tatabánya in Oroszlány v gorovju Gerecse, Ózd in Salgótarján v Severnem sredogorju). V drugi polovici 20. stoletja se je začelo pridobivanje nafte in zemeljskega plina v hribovju Zalai-dombság (Zalaegerszeg, Nagykanizsa) in v južnem delu Velike madžarske nižine.
Po trianonski mirovni pogodbi so nastala nova, obmejna mesta, npr. mesti Komárom in Gyula. V Veliki madžarski nižini in v Severnem sredogorju so nastala mesta Hatvan, Gyöngyös, Füzesabony. Ob rekah so nastala mesta Szolnok, Szeged, Baja.
Pod vplivom socialistične industralizacije sta nastali mesti Dunaújváros in Tiszaújváros. Termalnokopališka mesta ob Blatnem jezeru so npr. Balatonfüred, Siófok, Hévíz, Sárvár.

Prva mesta so nastala okoli gradov. V drugi polovici 13. stoletja so po pohodu Mongolov (1242) nastala svobodna kraljeva mesta (Buda, Pozsony, Sopron, Kassa). Prebivalci so se ukvarjali z rokodelstvom in trgovino, davek so enkrat letno plačali kralju. Mesta so dobila posebne pravice, npr. pravico do tržnice, postajala so vedno bolj avtohtona, okoli mest so zazidali obzidje, ustanovili so mestno samoupravo.
V bližini rudnikov so nastala rudarska mesta, npr. Selmec-, Körmöc- és Besztercebánya.
Večina srednjeveških mest je bila poljedelskih, npr. Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Debrecen. Ta mesta niso imela posebnih pravic. Vladala je veleposestnikova roka. Prebivalci so se ukvarjali z kmetijstvom. Izborili so si nekaj pravic, npr. plačevanja davka enkrat letno, pravico do tržnice.
Po turških napadih so se mesta začela ponovno razvijati v 18. in 19. stoletju. Cehe so zamenjale manufakture, nato pa tovarne. Z industrijsko revolucijo se je pospešila urbanizacija, število meščanskega prebivalstva se je večalo, širil se je meščanski način življenja. Gradili so ceste, vodovode, pojavile so se storitve (http://www.sulinet.hu).