Magyar irodalom

9. oldal

A szlovéniai magyar irodalom

A muravidéki magyar irodalom más nyelvi és társadalmi közegben formálódott, mint a magyarországi, ennek megfelelően eltérő jellegzetességei voltak és vannak, de regionális irodalomként az egységes magyar kultúra része. Kiemelkedő állomásai általában a politikai események alakulásával kapcsolódnak össze.

A kezdetek

Új szerepek, új hangnem

A szlovéniai magyar irodalom alkotói kiterjedt kulturális kapcsolatokkal rendelkeztek/rendelkeznek a többségi szlovén nemzettel. Vlaj Lajos már tervszerűen fordította le a magyar műveket szlovénra, és a szlovénokat magyarra. Később pedig a klasszikus és a kortárs magyar és szlovén művek fordítása is előtérbe került, köszönhetőn a könyvkiadók és a fordítók munkájának.
Abban, hogy a kisebbségi nyelvi és kulturális identitás megmaradjon, nagyon fontos szerepet tölt be az irodalom, amely – mint mindenütt – a Muravidéken is a nyelven keresztül közvetíti a kultúrát, és egyben az anyanyelv megőrzését is segíti (Rudaš 2002: 57).


Bence Lajos
http://archiv.magyarszo.com


Göncz László
http://www.sikerado.hu


Zágorec Csuka Judit


Halász Albert
http://mta.hu

Nézd meg a szlovéniai magyar irodalom 50. évfordulójára rendezett konferencia megnyitóját!
http://www.televizio.sk/2011/11/banffy-napok-lendvan/

Szakirodalom:
Bence Lajos: Írott szóval a megmaradásért
http://www.sulinet.hu/
Rudaš Jutka 2002. Irodalom és kulturális identitás a Muravidéken napjainkban. Muratáj, 2001/2. 57–64.
Zágorec-Csuka Judit 2010. A muravidéki magyar könyvek világa. Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület: Pilisvörösvár: http://mek.oszk.hu/09500/09557/09557.pdf