Magyar irodalom

8. oldal

Kortárs magyar irodalom

Az 1960-as évek végén az új beszédmódok a költészetben és az epikában a második világháború után kialakult és megszilárdult kulturális és politikai rendszerről európai szinten is összehasonlítható következtetéseket vontak le. A Kádár-rendszertől való meghasonlottság, a morális tájékozódás lehetőségének hiánya hatja át az esztétikai és világszemléleti következtetéseket a szerzők műveiben.

A poétika megújításában részt vettek mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály szerzői, valamint változásokat hozott a neoavantgárd térnyerése is. A prózairodalomra, leginkább a regény műfajára terelődött a figyelem. Megnövekedett a történet és az elbeszélés között érzékelhető távolság, másfajta prózakultúra alakult ki, de eleinte az új prózanyelvet használó művek nem kaptak visszhangot. A legjelentősebb beszédmódbeli változásokat Nádas Péter, Kertész Imre és Esterházy Péter prózája hozta (Gintli Tibor: Az irodalom rövid történetei II. A realizmustól máig, Jelenkor, Pécs 2007).

Klikkelj a képekre, hogy megismerkedhess a szerzőkkel!


Kertész Imre (1929−)

http://www.nobelprize.org


Nádas Péter (1942−)

http://2.bp.blogspot.com


Esterházy Péter (1950−)

http://hungarofest.hu