Magyar nyelv

1. oldal

A magyar ábécé

A teljes magyar ábécé 40 magán- és mássalhangzóból áll. Ezeken kívül 4 idegen egyjegyű betűt is tartalmaz: q, w, x, y.

Klikkelj az egyes betűkre, figyeld meg a hang kiejtését, és hallgasd meg a hangot bemutató szót is!

A rajzokat készítette: Paller Irén és Kepe Csilla Sabina
A képernyőoldalt írta: Feher Bea
Szerkesztő: dr. Gróf Annamária
A képernyőoldalt recenzálta: dr. Nádor Orsolya
Nyelvi lektor: dr. Kolláth Anna