Magyar irodalom

4. oldal

A romantika magyar irodalma

A romantikát a klasszicizmust váltotta fel, viszont kezdeti szakaszában még vele együtt élt, a korstílus kibontakozása csúcsán pedig az újonnan létrejött realizmussal fonódott össze. A romantika gyökerei a felvilágosodás korába nyúlnak vissza (a német Sturm und Drang és a szentimentalizmus volt az elődje). A romantika legelőször az irodalomban fejlődött ki, majd abból terjedt át a többi művészeti ágba. Az irányzat Angliából indult el, Németországon keresztül a többi európai országba is eljutott. A romantika meghirdette a művész teljes szabadságát, az egyéniség kultuszát, elismerte a művészi tehetséget, amelyet semmi sem korlátozhatott. Az alkotók legfőbb ihletforrása a képzelőerő volt. A magyar romantika meghatározó életélménye a nemzeti függetlenedés vágya, valamint ennek történelmi jelentőségű megnyilvánulása, az 1948-49-es forradalom és szabadságharc, majd ennek bukása.


A romantika korának viselete
http://4.bp.blogspot.com

Hallgass meg néhány, a romantika korában íródott híres zenei művet!
http://www.youtube.com/watch?v=ZTu_Jreo1SQ
http://www.youtube.com/watch?v=AwZFrb-mt8I
http://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ
http://www.youtube.com/watch?v=goeOUTRy2es
http://www.youtube.com/watch?v=QIxiXte1j-Y
http://www.youtube.com/watch?v=-cZFHrnGvbc
Klikkelj a képekre, hogy megismerkedj a legjelentősebb magyar írókkal ebből a korszakból!


Vörösmarty Mihály (1800–1855)

http://mek.oszk.hu


Petőfi Sándor (1823–1849)

http://pctrs.network.hu


Jókai Mór (1825–1904)

http://upload.wikimedia.org