Magyar irodalom

3. oldal

A felvilágosodás magyar irodalma

A XVIII. század elhozta az új világszemléletet, a vallási kötöttségektől mentes gondolkodás hosszú történeti fejlődés eredménye volt. A felvilágosodás gondolkodói elvetették ugyan mindazt, ami ésszerűtlennek tűnt számukra, de többségük ennek ellenére sem lett ateista, mert nem tudták megmagyarázni a világ keletkezését. A francia tudósok, gondolkodók és művészek csoportja nagy szellemi vállalkozásba fogott, az Enciklopédia megírásába, amely a XVIII. század ismeretanyagát foglalta magába. A magyar irodalmi élet felpezsdítése elsősorban azt is jelentette, hogy több író elkezdett vitázni, társaságokat hoztak létre, folyóiratokat alapítottak (Mohácsy Károly: Színes irodalom: a középiskolások 10. évfolyam számára. Krónika Nova, Budapest, 2007).
1686-ban visszafoglalták a töröktől Budát, és a Habsburg-család került trónra, tehát a német nyelv és műveltség erőteljes hatást gyakorolt a magyar művészetekre. Az irodalom a nehezebb történelmi időkben a nemzet szócsövévé vált, a nemzeti koncepciók kerültek előtérbe, felfedezték a népi művészeteket, és az európai irodalom is nagy hatással volt a kor szerzőire (Szegő János: A short history of Hungarian literature. Budapest 2010).

A szellemi élet fellendüléséhez nagyban hozzájárultak a kor iskolái, kollégiumai (felsőfokú tanintézményei), illetve a Mária Terézia által elrendelt 1775-ös Ratio Educationis, amely a köznép iskoláztatását szabályozta.


A pápai kollégium egy korabeli képeslapon
http://keptar.oszk.hu


A debreceni kollégium épülete
http://pctrs.network.hu


A sárospataki kollégium épülete
http://sarospatak.varosom.hu


A sárospataki kollégium könyvtára
http://pctrs.network.hu

Klikkelj a képekre, hogy megismerkedhess a korszak kiemelkedő alkotóival!


Csokonai Vitéz Mihály (1773−1805)

http://mek.oszk.hu


Berzsenyi Dániel (1776−1836)

http://www.brody.iif.hu


Kazinczy Ferenc (1759–1831)

http://media.vendegvaro.hu

Klikkelj ide, hogy lásd a nyelvújítás korában keletkezett magyar szavakat!

A nyelvújítás a szervezett nyelvalakítás egyik fajtája. A nyelvújító, nyelvművelő írók, művészek, tanárok legfőbb célja az egységes magyar nyelv megteremtése volt (a szókészlet bővítése, az idegen szavak „magyarosítása”, a stílus frissítése, megújítása). Magyarországon a tényleges nyelvújító mozgalom mintegy száz esztendeig, Bessenyei György fellépésétől (az 1770-es évektől) egészen a Magyar Nyelvőr című nyelvészeti folyóirat megjelenéséig (1872) tartott.