Madžarska glasba

2. stran

Delo Zoltána Kodálya in Béle Bartók

Na teh strah boš lahko prebral/a več o dveh glasbenih raziskovalcih, ki sta zapisala madžarske ljudske pesmi, in s tem ohranila in prenesla naslednjim generacijam. Poleg tega, da sta na svojih zbirateljskih pohodih zapisala zaklade madžarske ljudske glasbe, sta bi tudi znana skaldatelja.


Zoltán Kodály (1882–1967)
http://www.rakaszgergely.hu

Zoltán Kodály se je rodil 16. decembra 1882 v Kecskemétu. Leta 1900 je prišel v Budimpešto, kjer je se poleg študija vpisal na skladateljsko smer Državne madžarske kraljevske glasbene akademije. 19 let kasneje je postal namestik direktorja te akademije. Njegova velika zasluga je znanstvena odbelava madžarske ljudske glabe, in izdelave metode, ki nosi njegovo ime. V njegovih skladbah je opazen na novo odkrito melodičnost in ritmičnost madžarsko kmečkih pesmi. Dosti je ustvarjal na področju zborskih pesmi, pisal je predvesm pesmi za otroške zbore, nato tudi za mešane pevske zbore, za soliste in velike orkestre (Psalmus Hungaricus 1923, Budavári Te Deum 1936). V zadnjimi izstopajo njegovi plesi (Marosszéki táncok 1930, Galántai táncok 1933). Njegovi najpomembnejši odrski skladbi sta Háry János (1926) in Székelyfonó (1932), oba sta dramsko predelane ljudske pesmi. (Balázs 2005: 150). Za svoje delo je trikrat dobil nagrado Kossuth-díj. Zoltán Kodály se je ukvarjal z jezikovno kulturo madžarskega jezika.

Strokovna literatura: Balázs István 2005. Zenei lexikon. Corvina Kiadó: Budapest.


http://sajatutad.hu

Poslušaj glasbeno kompozicijo Zoltána Kodálya!

Esti dal

Székelyfonó

Háry János


Bartók Béla (1881−1945)
http://mek.oszk.hu

Béla Bartók je madžarski skladatelj in piasnist, najbolj znani ustvarjalec 20. stoletja. Rodil se je v glasbeni družini, na njegov stil sta imela velik vpliv klasicizem in romantika. Njegova dela so polna nenavadne kombinacij harmonije, divjega ritma, spačenih in grotesknih upodobitev in so tistega časa izvali veliko nasprotovanje. V kasnejših deli se njegova protiromantičnost omili. Bil je predavatelj na Glasbeni akademiji. Poleg madžarske ljudske glasbe je zbiral tudi srednjeevropsko ljudsko glasbo. Trudil se je za ohranitev glasbene dediščine, klasične oblike in zvrsti si je drugače razlagal. Leta 1940 se je odselil v Združene države Amerike.

Strokovna literatura: Balázs István 2005. Zenei lexikon. Corvina Kiadó: Budapest.

Poslušal glasbene kompozicije Béle Bartók!

Este a székelyeknél

A kékszakállú herceg vára

Allegro Barbaro

Strokovna literatura:
Lendvai Ernő 1991 Béla Bartók: An Analysis of His Music. Pro Am Music Resources