Magyar zene

2. oldal

Kodály Zoltán és Bartók Béla munkássága

Ezen az oldalon két olyan zenekutatóról olvashatsz bővebben, akiknek a magyar népdalok lejegyzését, így az utókorra örökítését köszönhetjük. Azon kívül, hogy népdalgyűjtő körutakon lejegyezték a magyar népdalkincset, neves zeneszerzők is egyben.


Kodály Zoltán (1882−1967)
http://www.rakaszgergely.hu

Kodály Zoltán 1882. december 16-án született Kecskeméten. 1900-ban került Budapestre, ahol egyetemi tanulmányai mellett beiratkozott az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerző tanszakára is, amelynek közel tizenkilenc évvel később aligazgatója lett. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar népdalkincs tudományos értékű feldolgozásában, valamint a nevét viselő módszer kidolgozásában. Zeneműveiben fellelhető a frissen felfedezett magyar parasztdal dallam- és ritmusvilága. Maradandót alkotott a kóruséneklés terén is, főleg gyermekkórusok számára írt műveket, majd vegyeskarra, szólistákra és nagyzenekarra is (Psalmus Hungaricus 1923, Budavári Te Deum 1936). Zenekari művei közül kiemelkednek táncrondói (Marosszéki táncok 1930, Galántai táncok 1933). Két legfontosabb színpadi műve a Háry János (1926) és a Székelyfonó (1932), mindkettő népdalok sorának dramatizált feldolgozása (Balázs 2005: 150). Munkásságáért háromszor is Kossuth-díjban részesítették. Kodály Zoltán a magyar nyelv művelésével is foglalkozott.

Szakirodalom: Balázs István 2005. Zenei lexikon. Corvina Kiadó: Budapest.


http://sajatutad.hu

Hallgasd meg a következő, Kodály Zoltán által írt zeneműveket!

Esti dal

Székelyfonó

Háry János


Bartók Béla (1881−1945)
http://mek.oszk.hu

Bartók Béla magyar zeneszerző és zongoraművész, a 20. század egyik legkiemelkedőbb alkotóművésze. Zeneszerető és zeneértő családban nevelkedett, stílusára nagy hatással volt a német klasszicizmus és romantika. Művei szokatlan harmóniai kombinációival, vad ritmusvilágával, a torz és a groteszk megjelenítésével az akkori időkben ellenállást váltottak ki. Csak kései műveiben oldódik romantikaellenessége. A Zeneakadémia tanára volt, nemcsak a magyar, hanem a közép-európai népzenét is gyűjtötte. A zenei örökség megtartására törekedett, és a klasszikus formákat és műfajokat átértelmezte. 1940-ben az Egyesült Államokba emigrált.

Szakirodalom: Balázs István 2005. Zenei lexikon. Corvina Kiadó: Budapest.

Hallgasd meg a következő, Bartók Béla által írt zeneműveket!

Este a székelyeknél

A kékszakállú herceg vára

Allegro Barbaro

Szakirodalom:
Lendvai Ernő 1991 Béla Bartók: An Analysis of His Music. Pro Am Music Resources